Cinsiyet, Cinsellik ve Cinsel Sağlık Kavramları Bahçeşehir Escort

İnsan cinselliği ve cinsel sağlık alanında kullanılan kavramlar, farklı kültürel özelliklere sahip olan toplumlarda yaşayan bireyler için farklı anlamlar ifade edebilir. Ancak bu kavramların genel olarak tüm toplumlarda kabul gören ve açık bir şekilde tanımlanması, cinsel sağlık alanında etkili bir iletişim kurmak ve bilginin paylaşımı için gereklidir. Aşağıda bazı temel kavramlar kısaca açıklanmıştır. Cinsiyet (sex): Cinsiyet, insanoğlunu kadın ve erkek olarak tanımlayan biyolojik özelliklerin bütününü ifade etmektedir (PAHO and WHO; 2000). Toplumsal cinsiyet (gender): Toplumsal cinsiyet; kültürel değerler, tutumlar, roller ve özelliklerin bir bütünüdür. Kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarını ifade eder.

Bahçeşehir escort

Cinsellik (sexuality): Cinsellik insanoğlunun; cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, erotizm, sevgi ve üremeyi kapsayan temel bir boyutudur. Cinsellik biyolojik psikolojik, sosyoekonomik, kültürel, etik ve dini faktörlerin karşılıklı etkileşiminin bir sonucu olarak yaşanmaktadır (Basset. T.M. and Kaim, B.;2000). Dolayısıyla cinsellik, bireyin yalnızca üreme organlarını değil, insan olarak sahip olduğu tüm özelliklerini yansıtmaktadır. Bu nedenle cinsellik, tüm bireylerin doğumundan ölümüne kadar yaşamlarını bütünleyen önemli bir parça olarak ele alınmaktadır.
Crouch (1999)’un bildirdiğine göre Stuart ve Sundee, insanların tüm zamanlar boyunca cinsel bir varlık olduğu düşünmektedir

Bir yanıt yazın

bursa escort bursa escort bursa escort görükle escort görükle escort Ataşehir Escort antalya escort bursa escort anadolu yakası escort kadıköy escort konya escort bodrum escort